Så här tänker vi

Varför fungerar inte traditionell ledarutveckling längre?

Tagna ur sitt sammanhang

Traditionella utbildningar sker till stor del utanför deltagarnas arbetsplats. Det skapar en distans till vardagen och gör det svårare för deltagarna att ta med sig kunskaperna hem till den kontext där de ska göra nytta.

Fokuserar på formell kunskap

De bygger till för stor del på formell kunskap och för lite på förståelse. Man kan säga att de fokuserar på kunskap om istället för färdigheter för. Att lära sig på djupet och utveckla en färdighet eller förändra sitt förhållningssätt kräver i de flesta fall en tydlig koppling till varför. En tydlig koppling till sin egen situation.

Fragmenterat lärande

Ofta tas ett ämne i taget (strategi, ledarskap, finansiell analys etc.) utan koppling till varandra och den verksamhet där färdigheterna ska användas. Trots att vi vet att i verkligheten hänger allt ihop.

Tidskrävande och utan önskad effekt

Att utvecklas tar tid men att prioritera tid för utveckling har blivit svårare. Det krävs också motivation för att anstränga sig. Därför krävs metoder som snabbare ger resultat. Då är det lättare att avsätta tid.

Vad vi gör annorlunda

Allt lärande sker i
och tillsammans med
verksamheten.

Tillsammans skapar vi verkliga färdigheter

Dina uppdrag

Alla uppdrag har unika förutsättningar. Det handlar om att förstå dina professionella uppdrag och den omgivande miljön.

Dina medarbetare och organisation

När du som ledare förstår dina medarbetares kompetens och behov kan du bidra till både deras och organisationens utveckling.

Ditt ledarskap

Allt ledarskap är personligt och alla insatser för utveckling ska ha sin utgångspunkt i uppdraget. Du tillsammans med oss undersöker både vad som kan förbättras i nuet och gör en långsiktig plan för personlig utveckling.

Från

Utan sammanhang

Utanför arbetsplatsen och utan koppling till deltagarnas uppdrag, verksamheten och personliga ledarstil.

Formell kunskap

Med generiska modeller tappar man fokus på deltagarens unika situation. Resultatet blir enbart formell kunskap.

Fragmenterad kunskap

Ämnen i ordningsföljd utan direkt koppling till individen och verksamheten.

Fördröjd effekt

Kunskaper behöver översättas till individen
och verksamheten. Tid för utveckling behöver motiveras och prioriteras.

Till

Sammanhang

På arbetsplatsen, kopplat till verksamheten och tillsammans med chefer och medarbetare. Lärandet sker på plats i realtid.

Färdigheter

Utgår från individens och verksamhetens behov. Fokuserar på att utveckla deltagarnas färdigheter för sin situation. Baseras på individuella utvecklingskontrakt.

Integrerad kunskap

Överföringen av kunskap anpassas efter situationen och integreras i uppdraget, verksamheten och det egna ledarskapet.

Omedelbar effekt

Tydliga och naturliga kopplingar till uppdraget, verksamheten och det egna ledarskapet skapar förståelse och stark motivation.

Hur går det till

 • Träffsäker

  Varje deltagare får kartlägga och analysera sitt professionella uppdrag, sin verksamhet och sitt personliga ledarskap. Först därefter definierar vi utvecklingsplanen.
 • Närvarande

  Varje deltagare kommer att se sin utveckling som en integrerad del av nuvarande situation och verksamhet - och ha kontakt med programmet varje vecka genom exempelvis coachning, reflektion och återterkoppling.

 • Professionellt lekfullt

  Eftersom vi står med ena foten i universitetsvärlden och den andra i näringslivet var vas erfarenhet, coachning och expertstöd med etablerade verktyg, forskning och modeller - lustfyllt och energigivande.

Utvecklingsprocessens tre faser

 • Kartläggning

  Här kartläggs uppdraget, medarbetarna och organisationen samt det personliga ledarskapet. Vi genomför enskilda möten med deltagare och deras chefer.
 • Analys

  Det insamlade materialet analyseras, prioriteras och resulterar i ett utvecklingskontrakt som signeras av både deltagare och av ansvarig chef. I den här fasen påbörjas också coachningen av och mellan deltagare, i så kallade trios.

 • Genomförande

  I genomförandet förverkligas utvecklingskontraktet. Det sker i verksamheten tillsammans med chefer och medarbetare med stöd av verktyg, metoder, teori, coaching och expertstöd. Varje vecka får deltagarna återkoppling, antingen skriftligen eller i möten med coacherna och teoripass, samt trios med övriga deltagare och regelbundna möten med chefen. Behovet av att utvecklas tar aldrig slut, därför är fasen för genomförande designad för fortsatt lärande även efter programmets slut.

Sagt om programmet

 • ”Det går inte en vecka utan att jag har kontakt med programmet!”
  Deltagare
 • ”Oslagbart att uppgifterna har varit direkt kopplade till den egna rollen och chefskapet.”
  Koncernchef
 • ”De här förbättringarna hade aldrig blivit av utan programmet.”
  Projektledare
 • ”Skapar kunskap och praktisk koppling till mål och planer samt verktyg för individen att hantera sina olika ledarskapsuppgifter.”
  Kvalitetschef
 • ”Det som fungerat väldigt bra har varit ert sätt att få deltagarna att brinna för programmet. De har varit så taggade.”
  Fabrikschef
 • ”Möjlighet att diskutera och reflektera över situationer man hamnar i, det kan ju ofta vara "ensamt" att vara chef.”
  Ekonomichef
 • ”Nära verksamheten, både i teori och praktik”
  Inköpschef

Programmets effekter och konsekvenser

 • Bestående förändring i verksamheten
 • Omedelbara resultat
 • Varaktigt lärande grundad i individens konkreta erfarenheter och förhållningssätt
 • Tydligare, relevantare och mer frekventa professionella samtal i organisationen
 • Ett starkare analytiskt förhållningssätt och beteende
 • Större fokus på helhet, sammanhang och integration
 • Ökad självinsikt
 • Ökad medvetenhet om roll och uppdrag
 • Mer medvetet fokus på verksamheten och organisationen
 • Att era chefer utvecklas i symbios med sitt uppdrag och sin organisation

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå